Gruča SiGNET

Gruča SiGNET je bila postavljena za projekt Postavitev pilotne implementacije servisov in protokolov Grid v Sloveniji leta 2003. Kot sestavni del računskih spletov EGEE in NorduGrid so sredstva gruče na voljo tako mednarodnim virtualnim organizacijam (ATLAS, Belle, Auger), kot tudi lokalnim uporabnikom. Na odseku za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev inštituta Jožef Stefan je tako v gručo vključenih nekaj več kot 5000 procesorskih jeder ter prek 3000TB podatkovne kapacitete.

Kot nadaljevanje projektov EGEE, je v teku postavitev narodnih grid iniciativ (NGI) s krovno organizacijo (EGI) za koordinacijo ter osrednjo infrastrukturo. Kot predstavnik Slovenije, skupina SiGNET sodeluje z organizacijo ARNES pri vzpostavitvi strukture pri nas.